Address :5F,#115,shanan Roan,Shatou Street,Panyu District,GuangZhou China.

Tel :+86 20+34798075                  Whatsapp&wechat :+86 18027382203

Fax :+86-20-81094757                  E-mail :mo@kingjy.com