Alamat :5F,#115,shanan Roan,Jalan Shatou,Distrik Panyu,GuangZhou China.

Telp :+86 20+34798075 Whatsapp&wechat :+86 18027382203

Fax :+86-20-81094757                  E-mail :mo@kingjy.com